Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy Studiów – cykl kształcenia 2022-2023

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Polonistyki
Comparative Heritage Studies – studia stacjonarne drugiego stopnia
Edytorstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
Edytorstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia polska nauczycielska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia polska nauczycielska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Język polski w komunikacji społecznej – studia stacjonarne drugiego stopnia
Język polski w komunikacji społecznej – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Krytyka literacka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Kulturoznawstwo – teksty kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia
Kulturoznawstwo – teksty kultury – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Logopedia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – studia stacjonarne drugiego stopnia
Performatyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa – studia stacjonarne drugiego stopnia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Polonistyka-komparatystyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Polonistyka-komparatystyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe – studia stacjonarne drugiego stopnia
Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia wspólne)
Studia polskie dla cudzoziemców – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Teatrologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Twórcze pisanie – studia stacjonarne drugiego stopnia
Wiedza o teatrze – studia stacjonarne pierwszego stopnia