Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet w liczbach - dane statystyczne

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Liczba studentów

Studia pierwszego stopnia: 15839

 • stacjonarne: 14723
 • niestacjonarne: 1116

Studia drugiego stopnia: 9626

 • stacjonarne: 7915
 • niestacjonarne: 1711

Studia jednolite magisterskie: 7978

 • stacjonarne: 6801
 • niestacjonarne: 1177

Sumarycznie: 33443

 • stacjonarne: 29439
 • niestacjonarne: 4004

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie): 1520

 • doktoranci, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 253
 • doktoranci szkół doktorskich: 1267

Studia podyplomowe: 2256

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Liczba pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Ogółem nauczyciele akademiccy: 4844

Profesor: 589

Profesor uczelni i wizytujący: 735

Profesor uczelni i wizytujący: z tego z tytułem profesora: 8

Profesor uczelni i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego: 698

Profesor uczelni i wizytujący: z tego ze stopniem doktora: 29

Adiunkt: 1973

 • w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 385

Asystent: 1032

Inne: 515

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 4067

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.