Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
17 133 1 751
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
10 498 2 257
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
7 120 3 059
Razem
(Suma wierszy 1-3)
34 751 7 067
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
3 292
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
2 384

Stan na dzień 30.11.2015 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3681
Profesor Zwyczajny 265
Nadzwyczajny 392
w tym z tytułem profesora 245
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 144
w tym ze stopniem doktora 3
Wizytujący 1
w tym ze stopniem doktora 1
Docent 1
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 1
Adiunkt 1813
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 667
Asystent 612
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 409
Starszy wykładowca + Wykładowca 515
Lektor + Instruktor 62
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 20

Stan na dzień 31.12.2015 r.

 

Prowadzone programy studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne
Liczba programów studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia) 134 61
Liczba programów studiów magisterskich (jedn. mag. i II stopnia) 167 84
Liczba programów doktoranckich (III stopnia) 35 5

Stan na dzień 31.12.2014 r.