Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
14 687 1 535
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
8 944 2 070
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
6 838 1 443
Razem
(Suma wierszy 1-3)
30 469 5 048
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
 

Doktoranci, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie "Ustawy 2.0": 1589

Doktoranci szkół doktorskich: 564

5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
1 875

Stan na dzień 31.12.2020 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3 942
Profesor Profesor/Profesor zwyczajny 499
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący 631
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego z tytułem profesora 4
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego 615
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora 12
Adiunkt 1 654
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 434
Asystent 679
Inne 479

Stan na dzień 31.12.2020 r.

 

Data publikacji: 28.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  3.7 13.04.2021 11:00 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  3.6 21.05.2020 08:33 Rafał Kiszka
  3.5 07.03.2019 09:54 Rafał Kiszka
  3.4 26.07.2018 10:17 Rafał Kiszka
  3.3 12.07.2018 13:07 Rafał Kiszka
  3.2 12.07.2018 12:00 Rafał Kiszka
  3.1 16.05.2017 10:17 Rafał Kiszka
  3.0 08.03.2016 13:55 Estera Podobińska
  2.9 29.02.2016 08:59 Estera Podobińska
  2.8 16.06.2015 12:32 Estera Podobińska
  2.7 16.06.2015 12:17 Estera Podobińska
  2.6 16.06.2015 12:00 Estera Podobińska
  2.5 15.06.2015 13:28 Estera Podobińska
  2.4 12.06.2015 14:03 Estera Podobińska
  2.3 12.06.2015 14:00 Estera Podobińska
  2.2 22.04.2015 09:27 Estera Podobińska
  2.1 22.04.2015 09:26 Estera Podobińska
  2.0 22.04.2015 09:15 Estera Podobińska
  1.9 10.02.2012 14:39 Joanna Chodór
  1.8 10.02.2012 13:33 Joanna Chodór
  1.7 12.04.2011 03:36 Krzysztof Gruszczyński
  1.6 12.04.2011 03:32 Krzysztof Gruszczyński
  1.5 12.04.2011 03:27 Krzysztof Gruszczyński
  1.4 12.04.2011 03:20 Krzysztof Gruszczyński
  1.3 12.04.2011 03:17 Krzysztof Gruszczyński
  1.2 12.04.2011 03:14 Krzysztof Gruszczyński
  1.1 11.04.2011 22:04 Krzysztof Gruszczyński
  1.0 28.03.2011 02:53 Krzysztof Gruszczyński