Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.5 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów (wraz z Collegium Medicum)

Stan na 12-2009
ogółem 43 762
studia stacjonarne 29 170
studia niestacjonarne 14 592
studia podyplomowe 3 212
Doktoranci 2 405

 

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności

kierunki 51
specjalności 111

 

Liczba pracowników

Stan na 31-12-2007
ogółem 6 847
nauczycieli akademickich 3 614
profesorów tytularnych 486
doktorantów habilitowanych 514

Aktualne dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
14 680 4 441
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
6 969 3 788
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
10 048 4 887
Razem
(Suma wierszy 1-3)
31 697 13 116
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
2 406 276
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
3069
Nauczyciele akademiccy
wg GUS S12 Dział 4
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3618
Profesor Zwyczajny 232
Nadzwyczajny 430
w tym z tytułem profesora 239
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 191
w tym ze stopniem doktora 0
Docent 3
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 3
Adiunkt 1678
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 389
Asystent 658
Starszy wykładowca + Wykładowca 223
Lektor + Instruktor 72
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 20
Prowadzone programy studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne
Liczba programów studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia) 115 62
Liczba programów studiów magisterskich (jedn. mag. i II stopnia) 136 74
Liczba programów doktoranckich (III stopnia) 42 7