Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów (wraz z Collegium Medicum)

Stan na 12-2009
ogółem 43 762
studia stacjonarne 29 170
studia niestacjonarne 14 592
studia podyplomowe 3 212
Doktoranci 2 405

 

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności

kierunki 51
specjalności 111

 

Liczba pracowników

Stan na 31-12-2007
ogółem 6 847
nauczycieli akademickich 3 614
profesorów tytularnych 486
doktorantów habilitowanych 514