Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.7 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
16 688 2 087
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
10 581 2 723
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
7 043 3 281
Razem
(Suma wierszy 1-3)
34 312 8 091
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
3 308
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
2 295

Stan na dzień 30.11.2014 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S12 Dział 4
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3651
Profesor Zwyczajny 270
Nadzwyczajny 405
w tym z tytułem profesora 238
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 167
w tym ze stopniem doktora 0
Wizytujący 1
w tym ze stopniem doktora 1
Docent 1
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 1
Adiunkt 1755
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 623
Asystent 614
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 388
Starszy wykładowca + Wykładowca 523
Lektor + Instruktor 60
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 22

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Prowadzone programy studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne
Liczba programów studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia) 134 61
Liczba programów studiów magisterskich (jedn. mag. i II stopnia) 167 84
Liczba programów doktoranckich (III stopnia) 35 5

Stan na dzień 31.12.2014 r.