Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.2 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
17 849 1 639
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
10 354 1 974
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
7 040 2 758
Razem
(Suma wierszy 1-3)
35 243 6 371
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
3 236
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
2 263

Stan na dzień 30.11.2016 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3753
Profesor Zwyczajny 271
Nadzwyczajny 392
w tym z tytułem profesora 246
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 141
w tym ze stopniem doktora 5
Wizytujący 1
w tym ze stopniem doktora 1
Docent 1
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 1
Adiunkt 1868
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 718
Asystent 639
w tym ze stopniem doktora 416
Starszy wykładowca + Wykładowca 500
Lektor + Instruktor 61
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 20

Stan na dzień 31.12.2016 r.