Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 11.2 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (17.9).

Skład senatu - Kadencja 2016-2020

1. Rektor jako przewodniczący

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

2. Prorektorzy

Prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Prof. dr hab. Dorota Malec
Prorektor UJ ds. rozwoju

Prof. dr hab. Jacek Popiel
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

3. Dziekani

 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Jarosław Górniak
Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Jan Święch
Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Elżbieta Górska
Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Renata Przybylska
Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii

Dr hab. Małgorzata Kruczek
Wydział Biologii

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Jacek Sapa
Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prof. dr hab. Bolesław Domański
Dziekan Wydziału Geografii i Geologii

4. wybrani - z zastrzeżeniem § 100 pkt 3- przedstawiciele

a) Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału:

Prof. dr hab. Janina Błachut
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Jerzy Styka
Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Halina Kurek
Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Andrzej Warczak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Piotr Tworzewski
Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii

Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Wydział Biologii

Prof. dr hab. Piotr Laidler
Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Maciej Pawłowski
Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Andrzej Mania
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prof. dr hab. Joachim Szulc
Wydział Geografii i Geologii

b) Nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr Paweł Czarnecki
Wydział Prawa i Administracji

Dr Janusz Dąbrowski
Wydział Chemii

Dr Bartosz Gołąbek
Wydział Filologiczny

Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dr Piotr Łasak
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr Błażej Nikiel-Wroczyński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dr Błażej Sajduk
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dr Monika Stawicka
Jagiellońskie Centrum Językowe

Dr Piotr Trzepacz
Wydział Geografii i Geologii

Dr Bartosz Zieliński
Wydział Matematyki i Informatyki

Dr Janusz Siwek
Wydział Geografii i Geologii

c) Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Joanna Szumańska
Wydział Prawa i Administracji

Jakub Bakonyi
Przewodniczący Samorządu Studentów UJ
Wydział Prawa i Administracji

Estera Ambroż
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Daria Jagielska
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Klaudiusz Bolt
Wydział Lekarski

Helena Jaworowska
Wydział Polonistyki

Marcelina Kościołek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Julia Mysłowska
Wydział Prawa i Administracji

Monika Jeleń
Wydział Matematyki i Informatyki

Amelia Kurjaniuk
Wydział Filologiczny

Mateusz Torba
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

d) Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów

Mgr Magdalena Wąsowicz
Wydział Filologiczny

Mgr Natalia Stręk
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Prezes Towarzystwa Doktorantów

e) Pracownicy Uniwerstetu niebędący nauczycielami akademickimi

Mgr Bogusława Adamczyk
Wydział Lekarski

Mgr Piotr Szumliński
Dział Nauczania

Goście zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania)

Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor poprzednich kadencji

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor poprzednich kadencji

Mgr Monika Harpula
p.o. Kanclerza UJ

Mgr Joanna Nikodemowicz
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Mgr Teresa Kapcia
Kwestor UJ

Mgr Dorota Kłyś
Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Dyrektor Archiwum UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Stopka
Dyrektor Muzeum UJ

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Profesor Honorowy UJ

Dr Władysław Pęksa
Prezes Towarzystwa Asystentów UJ

Prof. dr hab. Jan Białczyk
Przewodniczący ZNP w UJ

Dr Jerzy Serwacki
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" UJ

Prof. dr hab. Antoni Czupryna
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników UJ CM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych

Dr hab. Mirosław Krośniak
Przedstawiciel NSZZ "S" w Collegium Medicum

Dr Maciej Grodzicki
Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza

Magdalena Chmiel
Przewodnicząca Rady Kół Naukowych UJ

Mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ

Mgr Adrian Ochalik
Rzecznik prasowy UJ

Mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redakcja "Alma Mater"

Mgr Kinga Drechny-Mucha
Kierownik Działu Promocji UJ

Opinia w sprawie możliwości głosowania podczas obrad Senatu UJ przez pełnomocnika członka Senatu