Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.6 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (17.9).

Skład senatu - Kadencja 2008-2012

1. Rektor jako przewodniczący

Prof. dr hab. Karol Musioł

2. Prorektorzy

Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Wojciech Nowak
Prorektor ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prorektor ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Michał du Vall
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Prof. dr hab. Piotr Tworzewski
Prorektor ds. rozwoju

3. Dziekani

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Maria Flis
Wydział Filozoficzny
Prof. dr hab. Andrzej Banach
Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Jacek Popiel
Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr hab. Armen Edigarian, prof. UJ
Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Jan Krzek
Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. Jolanta Jaworek
Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Prof. dr hab. Wojciech Froncisz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

4. wybrani - z zastrzeżeniem § 100 pkt 3- przedstawiciele

a) Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału:

Prof. dr hab. Maria Szewczyk
Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Wydział Filozoficzny
Prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Jerzy Styka
Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Marek Szymoński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Marian Mrozek
Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Wydział Chemii
Prof. dr hab. Marian Lewandowski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel
Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak
Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. Antoni Czupryna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

b) Pozostali nauczyciele akademiccy w liczbie dziesięciu

Dr Jerzy Serwacki
Wydział Prawa i Administracji (+ przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" w Senacie UJ)
Dr Maria Cisek
Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr Izabela Wierzbowska
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Dr Zbigniew Tabarowski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Dr Jędrzej Małecki
Wydział Lekarski
Dr Marta Cześnikiewicz-Guzik
Wydział Lekarski
Dr Aldona Maciejewska
Wydział Farmaceutyczny
Dr Barbara Dobrzańska-Socha
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dr Tomasz Panz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Mgr Dorota Palik
SWFiS CM UJ

c) Samorząd studencki

Paulina Chodnicka
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Marcin Rojek
Wydział Farmaceutyczny

Tomasz Tkaczyk
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Marta Kaczorowska
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Tomasz Kocoł
Wydział Prawa i Administracji

Barbara Kos
Wydział Lekarski

Monika Parafiniuk
Wydział Chemii

Bogusław Wajzer
Wydział Polonistyki

Dawid Kolenda
Przewodniczący Samorządu Studentów,
Wydział Prawa i Administracji

Paulina Gajda
Wydział Matematyki i Informatyki

d) Samorząd doktorantów

mgr Ewelina Dyląg
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

e) Pracownicy Uniwerstetu niebędący nauczycielami akademickimi

Mgr Marcin Jędrychowski
Zastępca kwestora UJ ds. Collegium Medicum

Mgr Maria Zofia Nanke
Dział Socjalny

Zaproszeni goście (bez prawa do głosowania)

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Dyrektor Muzeum UJ

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ
Dyrektor Archiwum UJ

Dr Tadeusz Skarbek
Kanclerz UJ

Mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Dr Maria Hulicka
Kwestor UJ

prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
Pełnomocnik Rektora ds. funduszy strukturalnych

Dr Władysław Pęksa
Przedstawiciel TA UJ

prof. dr hab. Jan Białczyk
Przedstawiciel ZNP w UJ

Doc. dr hab. Krystyna Skórzyńska
Przedstawiciel Związków Zawodowych w CM UJ

Jarosław Dziubiński
Przedstawiciel Rady Kół Naukowych

Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska
Przedstawiciel NSZZ Solidarność CM UJ

Mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ

mgr Katarzyna Pilitowska
Rzecznik prasowy UJ

mgr Katarzyna Frankowicz
Kierownik Biura Informacji UJ

mgr Leszek Śliwa
Biuro Rektora

mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redaktor naczelna "Alma Mater"

mgr Kinga Drechny-Mucha
Kierownik Biura Promocji

mgr Filip Moszner
Sekretarz Rektora UJ