Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (17.9).

Skład senatu - Kadencja 2008-2012

1. Rektor jako przewodniczący

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

2. Prorektorzy

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Prof. dr hab. Piotr Laidler
Prorektor ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prorektor ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Maria Flis
Prorektor ds. rozwoju

Prof. dr hab. Jacek Popiel
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

3. Dziekani

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Wydział Filozoficzny
dr hab. Jan Święch, prof. UJ
Wydział Historyczny
dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Renata Przybylska
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Andrzej Warczak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Armen Edigarian
Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii
dr hab. Małgorzata Kruczek
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Jan Krzek
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Prof. dr hab. Wojciech Froncisz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

4. wybrani - z zastrzeżeniem § 100 pkt 3- przedstawiciele

a) Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału:

prof. dr hab. Jerzy Stelmach
Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Edward Nęcka
Wydział Filozoficzny

prof. dr hab. Jan Chochorowski
Wydział Historyczny

prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Halina Kurek
Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Wit Foryś, prof. UJ
Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Wydział Chemii

prof. dr hab. Szczepan Biliński
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Jacek Składzień
Wydział Lekarski

prof. dr hab. Maciej Pawłowski
Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Jolanta Jaworek
Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

b) Pozostali nauczyciele akademiccy w liczbie dziesięciu

 

dr Krzysztof Bartosz
Wydział Matematyki i Informatyki

dr Katarzyna Bazarnik
Wydział Filologiczny

dr Grażyna Chłoń-Rzepa
Wydział Farmaceutyczny

dr Wioletta Karna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr Patryk Mach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

mgr Dorota Palik
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM

dr Krzysztof Pyrć
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

dr Jerzy Serwacki
Wydział Prawa i Administracji

dr Elżbieta Sochacka-Tatara
Wydział Lekarski

dr Joanna Zyznawska
Wydział Nauk o Zdrowiu

c) Samorząd studencki

Maciej Dalkowski

Karolina Ilkowiec

Marta Kaczorowska

Patryk Kasza

Tomasz Kocoł

Dawid Kolenda

Wiktor Kordyś

Aleksandra Psonka

Marcin Rojek

Bogusław Wajzer

d) Samorząd doktorantów

mgr Marcin Jarząbek

mgr Monika Koperska

e) Pracownicy Uniwerstetu niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Bogusława Adamczyk
Wydział Lekarski

mgr Krzysztof Kopacz
Wydział Prawa i Administracji

Zaproszeni goście (bez prawa do głosowania)

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ
Dyrektor Muzeum UJ

prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Dyrektor Archiwum UJ

Dr Tadeusz Skarbek
Kanclerz UJ

Mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Dr Maria Hulicka
Kwestor UJ

prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
Pełnomocnik Rektora ds. funduszy strukturalnych

Dr Władysław Pęksa
Przedstawiciel TA UJ

prof. dr hab. Jan Białczyk
Przedstawiciel ZNP w UJ

Doc. dr hab. Krystyna Skórzyńska
Przedstawiciel Związków Zawodowych w CM UJ

Jarosław Dziubiński
Przedstawiciel Rady Kół Naukowych

Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska
Przedstawiciel NSZZ Solidarność CM UJ

Mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ

mgr Katarzyna Pilitowska
Rzecznik prasowy UJ

mgr Katarzyna Frankowicz
Kierownik Biura Informacji UJ

mgr Leszek Śliwa
Biuro Rektora

mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redaktor naczelna "Alma Mater"

mgr Kinga Drechny-Mucha
Kierownik Biura Promocji

mgr Filip Moszner
Sekretarz Rektora UJ