Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 5.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (17.9).

Skład senatu - Kadencja 2012-2016

1. Rektor jako przewodniczący

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

2. Prorektorzy

Prof. dr hab. Maria Flis
Prorektor UJ ds. rozwoju

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Prof. dr hab. Piotr Laidler
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Jacek Popiel
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

3. Dziekani

 

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Jarosław Górniak
Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Jan Święch
Wydział Historyczny

Dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ
Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Renata Przybylska
Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Andrzej Warczak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Armen Edigarian
Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii

Dr hab. Małgorzata Kruczek
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Jan Krzek
Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

4. wybrani - z zastrzeżeniem § 100 pkt 3- przedstawiciele

a) Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału:

Prof. dr hab. Jerzy Stelmach
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Edward Nęcka
Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Halina Kurek
Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dr hab. Wit Foryś, prof. UJ
Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Wydział Chemii

Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Prof. dr hab. Jacek Składzień
Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Maciej Pawłowski
Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

b) Pozostali nauczyciele akademiccy w liczbie dziesięciu

Dr Krzysztof Bartosz
Wydział Matematyki i Informatyki

Dr Katarzyna Bazarnik
Wydział Filologiczny

Dr Grażyna Chłoń-Rzepa
Wydział Farmaceutyczny

Dr Wioleta Karna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr Patryk Mach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dr Dorota Palik
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM

Dr Krzysztof Pyrć
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dr Jerzy Serwacki
Wydział Prawa i Administracji,
Przewodniczący NSZZ "S"

Dr Elżbieta Sochacka-Tatara
Wydział Lekarski

Dr Joanna Zyznawska
Wydział Nauk o Zdrowiu

c) Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Paweł Adamiec
Wydział Prawa i Administracji

Radosława Bociek
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Justyna Ciszek
Wydział Prawa i Administracji

Dawid Kolenda
Przewodniczący Samorządu Studentów UJ

Michał Kozdęba
Wydział Matematyki i Informatyki

Patrycja Piłat
Wydział Prawa i Administracji

Michał Sablik
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Aleksandra Skórzak
Wydział Polonistyki

Agata Uchman
Wydział Lekarski

Dorota Wyganowska
Wydział Filozoficzny

d) Przedstawiciele Samorządu Doktorantów

Mgr Karolina Dukała
Wydział Filozoficzny, Prezes Towarzystwa Doktorantów

Mgr Krzysztof Tlałka
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

e) Pracownicy Uniwerstetu niebędący nauczycielami akademickimi

Mgr Bogusława Adamczyk
Wydział Lekarski

Mgr Krzysztof Kopacz
Wydział Prawa i Administracji

Goście zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania)

Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor poprzedniej kadencji

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor poprzedniej kadencji

Mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska
Kanclerz UJ

Mgr Ewa Klepacz-Zielińska
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Mgr Teresa Kapcia
Kwestor UJ

Mgr Marcin Jędrychowski
Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Dyrektor Archiwum UJ

Dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ
Dyrektor Muzeum UJ

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Profesor Honorowy UJ

Dr Władysław Pęksa
Przedstawiciel TA UJ

Prof. dr hab. Jan Białczyk
Przedstawiciel ZNP w UJ

Dr Małgorzata Kumorowicz-Czoch
Przedstawiciel Związków Zawodowych w CM UJ

Dr Mirosław Krośniak
Przedstawiciel NSZZ "S" w Collegium Medicum

Damian Leśniak
Przedstawiciel Rady Kół Naukowych

Mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ

Mgr Leszek Śliwa
Biuro Rektora UJ

Mgr Adrian Ochalik
Rzecznik prasowy UJ

Mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redakcja "Alma Mater"

Opinia w sprawie możliwości głosowania podczas obrad Senatu UJ przez pełnomocnika członka Senatu