Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (17.5).

Skład senatu - Kadencja 2008-2012

Władze rektorskie

Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor UJ
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej
Prof. dr hab. Wojciech Nowak
Prorektor ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prorektor ds. dydaktyki
Prof. dr hab. Michał du Vall
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
Prof. dr hab. Piotr Tworzewski
Prorektor ds. rozwoju

Dziekani Wydziałów

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Maria Flis
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Andrzej Banach
Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Jacek Popiel
Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Roman Srzednicki
Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Jan Krzek
Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. Jolanta Jaworek
Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Prof. dr hab. Wojciech Froncisz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Pozostali nauczyciele akademiccy

Prof. dr hab. Maria Szewczyk
Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Wydział Filozoficzny
Prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Jerzy Styka
Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Marek Szymoński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Marian Mrozek
Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Wydział Chemii
Prof. dr hab. Marian Lewandowski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel
Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak
Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. Antoni Czupryna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Przedstawiciele Wydziałów nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dr Jerzy Serwacki
Wydział Prawa i Administracji (+ przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" w Senacie UJ)
Dr Maria Cisek
Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr Izabela Wierzbowska
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Dr Zbigniew Tabarowski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Dr Jędrzej Małecki
Wydział Lekarski
Dr Marta Cześnikiewicz-Guzik
Wydział Lekarski
Dr Aldona Maciejewska
Wydział Farmaceutyczny
Dr Barbara Dobrzańska-Socha
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dr Tomasz Panz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Mgr Dorota Palik
SWFiS CM UJ

Pozostali nauczyciele akademiccy w liczbie dziesięciu

Mgr Marcin Jędrychowski
Zastępca kwestora UJ ds. Collegium Medicum
Mgr Maria Zofia Nanke
Dział Socjalny

Przedstawiciele studentów

Jakub Jasiński
Przewodniczący Samorządu Studentów, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Krzysztof Zamuliński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Michał Skoczylas
Wydział Historyczny
Anna Czech
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Bartłomiej Biga
Wydział Prawa i Administracji
Łukasz Warchoł
Wydział Lekarski
Joanna Szafraniec
Wydział Chemii
Artur Wieczorek
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Dawid Kolenda
Wydział Prawa i Administracji
Olga Bieniek
Wydział Filozoficzny

Przedstawiciele doktorantów

mgr Ewelina Dyląg
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Zaproszeni goście (bez prawa do głosowania)

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Dyrektor Muzeum UJ
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
Dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ
Dyrektor Archiwum UJ
Dr Tadeusz Skarbek
Kanclerz UJ
Mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum
Dr Maria Hulicka
Kwestor UJ
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
Pełnomocnik Rektora ds. funduszy strukturalnych
Dr Władysław Pęksa
Przedstawiciel TA UJ
Prof. dr hab. Jan Białczyk
Przedstawiciel ZNP w UJ
Doc. dr hab. Krystyna Skórzyńska
Przedstawiciel Związków Zawodowych w CM UJ
Tomasz Tkaczyk
Przedstawiciel Rady Kół Naukowych
Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska
Przedstawiciel NSZZ Solidarność CM UJ
Mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ
Katarzyna Pilitowska
Rzecznik prasowy UJ
mgr Katarzyna Frankowicz
Kierownik Biura Informacji UJ
Mgr Leszek Śliwa
Biuro Rektora
Mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redaktor naczelna "Alma Mater"