Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy Studiów – cykl kształcenia 2024-2025

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Filologiczny
European Joint Master’s Programme in English and American Studies – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia angielska z językiem niemieckim – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska z językiem niemieckim – studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia francuska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia francuska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia germańska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia germańska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia germańska z językiem angielskim – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia germańska z językiem angielskim – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia hiszpańska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia hiszpańska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia klasyczna – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia klasyczna – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – arabistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – arabistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia orientalna – indologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – indologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia orientalna – iranistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – iranistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia orientalna – japonistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – japonistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia orientalna – sinologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – sinologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia orientalna – turkologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia orientalna – turkologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia portugalska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia portugalska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia rosyjska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia rosyjska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia rumuńska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia słowiańska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia słowiańska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia szwedzka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia szwedzka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia węgierska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia węgierska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia włoska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia włoska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych – studia stacjonarne drugiego stopnia
Lingwistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Przekład literacki – studia stacjonarne drugiego stopnia
Przekładoznawstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia