Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Programy Studiów – cykl kształcenia 2021-2022

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Polonistyki
Polonistyka-komparatystyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Polonistyka-komparatystyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Logopedia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Performatyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Wiedza o teatrze – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia polska nauczycielska – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia polska nauczycielska – studia stacjonarne drugiego stopnia
Krytyka literacka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Język polski w komunikacji społecznej – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Język polski w komunikacji społecznej – studia stacjonarne drugiego stopnia
Teatrologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa – studia stacjonarne drugiego stopnia
Kulturoznawstwo – teksty kultury – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kulturoznawstwo – teksty kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe – studia stacjonarne drugiego stopnia
Edytorstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Edytorstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia