Niniejszy dokument 2.9 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (3.0).

Regulamin studiów

Uchwała nr 25/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Załącznik do uchwały nr 25/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Regulation for first-cycle, second-cycle and long-cycle study programmes

Resolution no 25/IV/2022 of the Senate of the Jagiellonian University of 27 April 2022
amending the regulations of first-, second- and long-cycle studies and the announcement of the consolidated text of the Resolution no 25/IV/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 24 April 2019 on the regulations of first-, second- and long-cycle studies

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z regulaminem studiów znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow