Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (3.0).

Regulamin studiów

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
III. ZALICZENIE PRZEDMIOTU I ROKU STUDIÓW
IV. PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE ORAZ UKOŃCZENIE STUDIÓW
V. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA I ZMIANY W RAMACH TOKU STUDIÓW
VI. URLOP OD ZAJĘĆ
VII. SKREŚLENIE I PONOWNE PRZYJĘCIE NA STUDIA
VIII. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
IX. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

Pełna treść Regulaminu znajduje się w załączniku.

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r. - wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

Uchwała nr 42/IV/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 19/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Uchwała nr 10/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany sposobu dokumentowania przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

 

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst jednolity (obowiązujący od 1 października 2010 r.)