Niniejszy dokument 2.8 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (3.0).

Regulamin studiów

Uchwała nr 25/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Załącznik do uchwały nr 25/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Regulation for first-cycle, second-cycle and long-cycle study programmes

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z regulaminem studiów znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow