Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (3.0).

Regulamin studiów

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
III. ZALICZENIE PRZEDMIOTU I ROKU STUDIÓW
IV. PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE ORAZ UKOŃCZENIE STUDIÓW
V. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA I ZMIANY W RAMACH TOKU STUDIÓW
VI. URLOP OD ZAJĘĆ
VII. SKREŚLENIE I PONOWNE PRZYJĘCIE NA STUDIA
VIII. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
IX. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

Pełna treść Regulaminu znajduje się w załączniku.

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst jednolity (obowiązujący od 1 października 2010 r.)