Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 4.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach - dane statystyczne

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Liczba studentów

Studia pierwszego stopnia: 15776

 • stacjonarne: 14507
 • niestacjonarne: 1269

Studia drugiego stopnia: 10000

 • stacjonarne: 8126
 • niestacjonarne: 1874

Studia jednolite magisterskie: 8018

 • stacjonarne: 6783
 • niestacjonarne: 1235

Sumarycznie: 33794

 • stacjonarne: 29416
 • niestacjonarne: 4378

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie): 1687

 • doktoranci, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 617
 • doktoranci szkół doktorskich: 1070

Studia podyplomowe: 2052

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Liczba pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Ogółem nauczyciele akademiccy: 4821

Profesor lub Profesor zwyczajny: 588

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: 729

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego z tytułem profesora: 6

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego: 697

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora: 26

Adiunkt: 1919

 • w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 398

Asystent: 1044

Inne: 541

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 4017

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.