Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-00, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
16 272 1 505
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
9 895 1 768
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
6 935 2 485
Razem
(Suma wierszy 1-3)
33 102 5 758
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
2 996
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
2 105

Stan na dzień 30.11.2017 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3811
Profesor Zwyczajny 271
Nadzwyczajny 388
w tym z tytułem profesora 232
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 152
w tym ze stopniem doktora 4
Wizytujący 1
w tym ze stopniem doktora 0
Docent 1
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 1
Adiunkt 1885
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 750
Asystent 685
w tym ze stopniem doktora 477
Starszy wykładowca + Wykładowca 491
Lektor + Instruktor 70
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 19

Stan na dzień 31.12.2017 r.