Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów (wraz z Collegium Medicum)

Stan na 12-2009
ogółem 43 762
studia stacjonarne 29 170
studia niestacjonarne 14 592
studia podyplomowe 3 212
Doktoranci 2 405

 

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności

kierunki 51
specjalności 111

 

Liczba pracowników

Stan na 31-12-2007
ogółem 6 847
nauczycieli akademickich 3 614
profesorów tytularnych 486
doktorantów habilitowanych 514

Aktualne dane statystyczne Uczelni

 

Liczba studentów

(łącznie z cudzoziemcami)

Studenci ogółem

stacjonarne

niestacjonarne

1. Studia I stopnia

wg GUS S10 Dział 4

14 680

4 441

2. Studia II stopnia

wg GUS S10 Dział 4

6 969

3 788

3. Studia jednolite magisterskie

wg GUS S10 Dział 4

10 048

4 887

Razem

(Suma wierszy 1-3)

31 697

13 116

4. Studia III stopnia

(doktoranckie)

wg GUS S12 Dział 2

2 406

276

5. Studia podyplomowe

wg GUS S12 Dział1

3069

 

 

 

Nauczyciele akademiccy wg GUS S12 Dział 4

Wyszczególnienie

pełnozatrudnieni

Ogółem

3618

Profesor

Zwyczajny

232

Nadzwyczajny

430

w tym z tytułem profesora

239

w tym ze stopniem doktora habilitowanego

191

w tym ze stopniem doktora

0

Docent

3

w tym ze stopniem doktora habilitowanego

3

Adiunkt

1678

w tym ze stopniem doktora habilitowanego

389

Asystent

658

Starszy wykładowca + Wykładowca

223

Lektor + Instruktor

72

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej

20

 

Prowadzone programy studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Liczba programów studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia)

115

 62

Liczba programów studiów magisterskich (jedn. mag. i II stopnia)

136

74

Liczba programów doktoranckich (III stopnia)

42

7

 

 

Podane dane – na dzień 31. 12. 2010