Lista uchwał Senatu z 2004 roku

Uchwały Senatu z dnia 21 stycznia: