Lista uchwał Senatu z 2004 roku

Uchwały Senatu z dnia 25 lutego: