Lista uchwał Senatu z 2004 roku

Uchwały Senatu z dnia 26 maja: