Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Kompetencje Prorektora

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663-11-42
e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl

Biuro Prorektora

Data publikacji: 15.11.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka