Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Kompetencje Prorektora

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663-11-42
e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl

Biuro Prorektora