Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Medyczna CM

Adres:
ul. Medyczna 7
30-688 Kraków
tel. (+48 12) 658-02-72
e-mail: sekretariat.bm@cm-uj.krakow.pl
Strona internetowa: www.bm.cm.uj.edu.pl

STRUKTURA

1. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

2. Oddział Udostępniania Zbiorów

3. Oddział Informacji Naukowej

4. Biuro Organizacji