Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Biblioteka Medyczna CM

Adres:
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. (+48 12) 658-02-72
e-mail: sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl
Strona internetowa: www.bm.cm.uj.edu.pl

STRUKTURA

1. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

2. Oddział Informacji Naukowej

3. Oddział Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych

4. Sekretariat i Obsługa Administracyjno-Ekonomiczna