Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.5 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.7).

Biblioteka Jagiellońska

Adres:
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 663-35-55
e-mail: ujbj@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.bj.uj.edu.pl

STRUKTURA

1. Oddział Gromadzenia Zbiorów

1) Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego

2) Sekcja Pozyskiwania Zbiorów

2. Oddział Katalogowania Książek

1) Sekcja Katalogowania Bieżącego

2) Sekcja Katalogowania Retrospektywnego

3. Oddział Czasopism

1) Sekcja Formatów I-III

2) Sekcja Formatów IV-V

4. Oddział Magazynów

1) Sekcja Magazynowania Zbiorów

2) Sekcja Opracowania Technicznego Zbiorów

3) Sekcja Egzemplarza Archiwalnego

5. Oddział Zbiorów Specjalnych

1) Sekcja Rękopisów

2) Sekcja Starych Druków

3) Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

4) Sekcja Zbiorów Muzycznych

5) Sekcja Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego

6. Oddział ds. Projektów

7. Oddział Komputeryzacji

8. Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

1) Sekcja Czytelń

2) Sekcja Wypożyczania

3) Sekcja Informacji Naukowej

9. Oddział Organizacji

1) Sekcja Administracji

2) Sekcja Obsługi

3) Sekcja Finansów

4) Sekcja Ochrony

5) Sekcja Wydarzeń Kulturalnych

10. Oddział Zabezpieczenia Zbiorów

1) Sekcja Konserwacji

2) Sekcja Opraw

3) Klinika Papieru

4) Sekcja Skontrum

11. Oddział Techniczny

12. Oddział Zbiorów Cyfrowych

13. Oddział Dygitalizacji

1) Sekcja Dokumentów Audiowizualnych

2) Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

3) Sekcja Reprografii