Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.6 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.7).

Biblioteka Jagiellońska

Adres:
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 663-35-55
e-mail: ujbj@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.bj.uj.edu.pl

STRUKTURA

I. Jednostki podporządkowane wicedyrektorowi ds. zbiorów

1. Oddział Gromadzenia Zbiorów

1) Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego

2) Sekcja Pozyskiwania Zbiorów

2. Oddział Katalogowania Książek

1) Sekcja Katalogowania Bieżącego

2) Sekcja Katalogowania Retrospektywnego

3. Oddział Czasopism

1) Sekcja Formatów I-III

2) Sekcja Formatów IV-V

4. Oddział Magazynów

1) Sekcja Magazynowania Zbiorów

2) Sekcja Opracowania Technicznego Zbiorów

3) Sekcja Egzemplarza Archiwalnego

5. Oddział Zbiorów Specjalnych

1) Sekcja Rękopisów

2) Sekcja Starych Druków

3) Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

4) Sekcja Zbiorów Muzycznych

5) Sekcja Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego

II. Jednostki podporządkowane wicedyrektorowi ds. rozwoju

1. Oddział ds. Projektów

2. Oddział Komputeryzacji

3. Oddział Udostępniania Zbiorów

1) Sekcja Czytelń

2) Sekcja Wypożyczania

III. Jednostki podporządkowane wicedyrektorowi ds. administracji

1. Oddział Organizacji

1) Sekcja Administracji

2) Sekcja Obsługi

3) Sekcja Finansów

4) Sekcja Ochrony

5) Sekcja Wydarzeń Kulturalnych

2. Oddział Zabezpieczenia Zbiorów

1) Sekcja Konserwacji

2) Sekcja Opraw

3) Klinika Papieru

4) Sekcja Skontrum

3. Oddział Techniczny

IV. Jednostki podporządkowane wicedyrektorowi ds. zasobów cyfrowych

1. Oddział Zbiorów Cyfrowych

1) Sekcja Repozytoriów

2) Sekcja Informacji Naukowej

2. Oddział Dygitalizacji

1) Sekcja Dokumentów Audiowizualnych

2) Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

3) Sekcja Reprografii