Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.7).

Biblioteka Jagiellońska

Adres:
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 633-09-03
e-mail: ujbj@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.bj.uj.edu.pl

STRUKTURA

1. Oddział Gromadzenia Zbiorów

1) Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego

2) Sekcja Pozyskiwania Zbiorów

2. Oddział Katalogowania Książek

1) Sekcja Katalogowania Bieżącego

2) Sekcja Katalogowania Retrospektywnego

3. Oddział Czasopism

1) Sekcja Formatów I-III

2) Sekcja Formatów IV-V

4. Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

1) Sekcja Czytelń

2) Sekcja Wypożyczania

3) Sekcja Informacji Naukowej

5. Oddział Magazynów

1) Sekcja Magazynowania Zbiorów

2) Sekcja Opracowania Technicznego Zbiorów

3) Sekcja Egzemplarza Archiwalnego

6. Oddział Zbiorów Specjalnych

1) Sekcja Rękopisów

2) Sekcja Starych Druków

3) Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

4) Sekcja Zbiorów Muzycznych

5) Sekcja Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego

7. Oddział ds. Projektów

8. Oddział Komputeryzacji

1) Sekcja Informatyczna

2) Sekcja Biblioteczna

9. Oddział Zbiorów Cyfrowych

1) Sekcja Dokumentów Audiowizualnych

2) Sekcja Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

3) Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

10. Oddział Organizacji

1) Sekcja Administracji

2) Sekcja Obsługi

3) Sekcja Ochrony

4) Sekcja Wydarzeń Kulturalnych

11. Oddział Zabezpieczenia Zbiorów

1) Sekcja Konserwacji

2) Sekcja Opraw

3) Sekcja Reprografii

4) Klinika Papieru

5) Sekcja Skontrum

12. Oddział Techniczny