Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum UJ

Adres:
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 663-35-35
e-mail: archiwum@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.archiwum.uj.edu.pl

STRUKTURA

1. Sekretariat

2. Czytelnia

3. Biblioteka

4. Oddział Akt Dawnych

5. Oddział Akt Nowych

6. Oddział Akt Collegium Medicum

7. Oddział Dokumentacji Pozaaktowej

8. Oddział Digitalizacji

9. Oddział Konserwacji

10. Oddział Badań Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego