Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Archiwum UJ

Adres:
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 663-35-35
e-mail: archiwum@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.archiwum.uj.edu.pl

STRUKTURA

1. Oddział Akt Dawnych

2. Oddział Akt Collegium Medicum

3. Oddział Akt Nowych

4. Oddział Badań Dziejów UJ

5. Oddział Dokumentacji Audiowizualnej

6. Oddział Dokumentacji Pozaaktowej

7. Oddział Konserwacji Papieru i Skóry

8. Czytelnia

9. Biblioteka

10. Sekretariat