Regulamin studiów

Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (wchodzi w życie 1 października 2020 r.)

Załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Uchwała nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (wchodzi w życie 1 października 2019 r.)

Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Archiwum

Uchwała nr 47/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 (wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 września 2020 r.)

Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (wchodzi w życie 1 października 2017 r.)

Załącznik do uchwały nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Uchwała nr 48/IV/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (wchodzi w życie 1 października 2016 r.)

Uchwała nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (wchodzi w życie 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 73/IV/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (wchodzi w życie 1 października 2014 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

Uchwała nr 42/IV/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 19/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Uchwała nr 10/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany sposobu dokumentowania przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst jednolity (obowiązujący od 1 października 2010 r.)

Data publikacji: 29.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2021

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  2.4 17.03.2021 09:07 Małgorzata Kozik aktualnie przeglądana
  2.3 15.03.2021 12:19 Małgorzata Kozik
  2.2 27.05.2020 12:30 Rafał Kiszka
  2.1 30.04.2020 10:12 Rafał Kiszka
  2.0 08.08.2019 10:27 Rafał Kiszka
  1.9 03.10.2017 09:55 Rafał Kiszka
  1.8 08.06.2017 10:43 Rafał Kiszka
  1.7 10.11.2015 11:51 Estera Podobińska
  1.6 10.11.2015 11:49 Estera Podobińska
  1.5 02.03.2015 12:53 Estera Podobińska
  1.4 02.03.2015 12:52 Estera Podobińska
  1.3 02.03.2015 12:38 Estera Podobińska
  1.2 02.03.2015 12:38 Estera Podobińska
  1.1 27.03.2014 10:27 Estera Podobińska
  1.0 29.03.2011 11:14 Krzysztof Gruszczyński