Niniejszy dokument 2.7 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (3.0).

Regulamin studiów

Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (wchodzi w życie 1 października 2020 r.)

Załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Uchwała nr 20/III/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Regulation for first-cycle, second-cycle and long-cycle study programmes

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z regulaminem studiów znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow