Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.9 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.2).

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie nr 137 Rektora UJ z dnia 8 grudnia 2022 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 121 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 120 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki na bieżący rok akademicki dostępny jest na stronie studiuje.uj.edu.pl/pl/kalendarz-akademicki

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z organizacją roku akademickiego znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/organizacja-roku-akademickiego