Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.2).

Organizacja roku akademickiego

Kalendarz akademicki na bieżący rok akademicki dostępny jest na stronie studiuje.uj.edu.pl/pl/kalendarz-akademicki

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2021 roku

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 rok
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November 2020
on organization of classes in the winter semester of the academic year 2020/2021 (excluding the Medical College)

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
on the amending of the ordinance No 124 of the Rector of the Jagiellonian University of 6 December 2017 on organization of the academic year 2018/2019 and 2019/2020 (as amended)

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
on the amending of the ordinance No 124 of the Rector of the Jagiellonian University of 6 December 2017 on organization of the academic year 2018/2019 and 2019/2020 (as amended)