Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.2).

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 lutego 2022 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od dnia 25 lutego 2022 roku do dnia 6 marca 2022 roku (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2021 roku

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 rok
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022

Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki na bieżący rok akademicki dostępny jest na stronie studiuje.uj.edu.pl/pl/kalendarz-akademicki

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z organizacją roku akademickiego znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/organizacja-roku-akademickiego