Lista uchwał Senatu z 2006 roku

Uchwały Senatu z dnia 07 czerwca: