Lista uchwał Senatu z 2006 roku

Uchwały Senatu z dnia 19 kwietnia: