Niniejszy dokument 2.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.6).

Listy uchwał Senatu

Lista uchwał Senatu UJ - rok 2022
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2021
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2020
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2019
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2018
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2017
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2016
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2015
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2014
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2013
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2012
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2011
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2010
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2009
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2008
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2007
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2006
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2005
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2004
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2003
Lista uchwał Senatu UJ - rok 2002