Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 2.4

Listy uchwał Senatu