Niniejszy dokument 1.6 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.6).

Listy uchwał Senatu