Lista uchwał Senatu z 2005 roku

Uchwały Senatu z dnia 29 czerwca: