Lista uchwał Senatu z 2005 roku

Uchwały Senatu z dnia 25 maja: