Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.6).

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku
w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego