Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.6).

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 r. w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)