Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.6).

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 r.
w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 lipca 2020 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2020 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2021 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 69 Rektora UJ z dnia 5 lipca 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.) oraz zmiany zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z dnia 11 lutego 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 47 Rektora UJ z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)