Rektor

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med.
Wojciech Nowak

Kompetencje Rektora

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663-11-43
e-mail: rektor@uj.edu.pl

Biuro Rektora

Komisje Rektorskie

Data publikacji: 15.11.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka